Transport drogą rzeczną

Transport rzeczny, określany też często mianem wodnego śródlądowego, cieszy się w wielu częściach świata sporą popularnością. Jest wykorzystywany nie tylko wówczas, gdy mówimy o przemieszczaniu się ludzi, ale również towarów, a ponieważ należy do stosunkowo tanich rozwiązań, korzystanie z niego niesie za sobą szereg korzyści. Również w naszym kraju poświęca mu się coraz więcej uwagi, choć ciągle jeszcze można odnieść wrażenie, że zaangażowanie państwa nie jest tak duże, jak można byłoby tego oczekiwać.

 

Dlaczego warto inwestować w transport rzeczny?
Osoby lobbujące za zwiększeniem znaczenia transportu wodnego śródlądowego w Polsce zwracają uwagę przede wszystkim na to, że jest on znany z szeregu zalet, których znaczenia nie da się kwestionować. Na pierwszy plan wysuwa się to, że, w przeciwieństwie do transportu lądowego, jest przyjazny środowisku naturalnemu, do atmosfery dostaje się bowiem niewielka ilość zanieczyszczeń. Plusem transportu rzecznego jest także stosunkowo niska energochłonność i niewielki poziom hałasu, warte podkreślenia jest zaś i to, że jest to transport, który generuje bardzo małą liczbę kolizji, nie trzeba więc martwić się o bezpieczeństwo pasażerów i towarów.

 

Korzyści z transportu wodnego śródlądowego w Polsce?
Zwolennicy zwrócenia się państwa ku rzekom uważają, że na rozwoju transportu rzecznego skorzystałby cały kraj. Samo zainteresowanie wodami śródlądowymi przyczyniłoby się do poprawy ich stanu i wykonania niezbędnych prac, o które apeluje się dziś wyłącznie przy okazji zagrożenia powodziowego. Transport rzeczny mógłby też zwiększyć atrakcyjność turystyczną naszego kraju, rejsy po Wiśle, Odrze oraz ich dopływach byłyby bowiem ciekawym uzupełnieniem wycieczek objazdowych. Nie można nie docenić także szansy na rozwój tych miast, które są położone nad rzekami, budowa portów rzecznych wiązałaby się bowiem z ożywieniem gospodarczym, powstaniem nowych miejsc pracy, a często również z rozwojem drobnej przedsiębiorczości. Oczywiście, wcześniej konieczne byłyby pewne nakłady finansowe, tu jednak można liczyć na wsparcie, jakie oferują instytucje takie, jak choćby Unia Europejska.

Script logo